Jaarstukken Stichting
WelzijnsfondsDaelzicht

Stichting Welzijnsfonds Daelzicht

Overzicht wijzigingen KvK 23 april 2019
Bestuurleden van WLZ DLZ.

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status
van het Welzijnsfonds. (oude versie)

Klik hier voor de jaarrekening van 2019.

Klik hier voor de jaarrekening van 2018.

Klik hier voor de jaarrekening van 2017.