Jaarstukken Stichting
Welzijnsfonds Daelzicht

Stichting Welzijnsfonds Daelzicht

Overzicht wijzigingen KvK 23 april 2019
Bestuurleden van WLZ DLZ.

Klik hier voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status
van het Welzijnsfonds (2021)

Klik Hier  voor de gegevens met betrekking tot de ANBI-status
van het Welzijnsfonds (2020)

ANBI Profiel ANBI profiel Stichting Welzijnsfonds Daelzicht

De Jaarstukken van SWLZD:

Klik hier voor de jaarrekening van 2021.

Klik hier voor de jaarrekening van 2020.

Klik hier voor de jaarrekening van 2019.

Klik hier voor de jaarrekening van 2018.

Klik hier voor de jaarrekening van 2017.Jaarrekening 2021 getekend jaarverslag WZF