Welkom bij Stichting
Welzijnsfonds Daelzicht

Op deze pagina willen wij ons graag aan jullie voorstellen.

dat de stichting oorspronkelijk is opgericht op 22 oktober 1979. De stichting draagt de naam: Stichting Welzijnsfonds Daelzicht. De verkorte naam van de stichting luidt: Stichting SWD.  Zij heeft haar zetel te Heel in de gemeente Maasgouw.

De stichting heeft ten doel:
Het in het leven roepen en meefinancieren van projecten en activiteiten ten behoeve van vrije tijd en ontspanning ten behoeve van de cliënten (zowel in groepsverband als voor individuele hartenwensen)  Stichting Daelzicht, aangeven wat wij als Welzijnsfonds voor de cliënten van Daelzicht kunnen betekenen.

Het Welzijnsfonds ondersteunt vrije tijds activiteiten voor de cliënten van Daelzicht.  Tot op heden zijn dat vooral de grote, jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Josephrun, Oktoberfeesten en Savelberg-activiteiten. Doelstelling nu is om meer, ook kleinere, projecten financieel te ondersteunen. Ben jij, als vrijwilliger, betrokken bij de organisatie van activiteiten voor vrije tijd besteding voor een groep cliënten, doe dan gerust een aanvraag.

Bezoek ook ons op Facebook (SDW)

of op facebook Hartenwensen