Welkom bij Stichting
Welzijnsfonds Daelzicht

Op deze pagina willen wij ons graag aan jullie voorstellen.

De stichting is opgericht d.d. 22 oktober 1979 en gedurende de loop der jaren gefuseerd met gelijksoortige stichtingen waarna de naam Stichting Welzijnsfonds Daelzicht is ontstaan. De verkorte naam van de stichting luidt: Stichting SWD.  Zij heeft haar zetel te Heel in de gemeente Maasgouw.

De stichting heeft ten doel:
Het meefinancieren van projecten en activiteiten ten behoeve van vrije tijd en ontspanning voor de cliënten (zowel in groepsverband als voor individuele hartenwensen)  van Stichting Daelzicht.

Het Welzijnsfonds ondersteunt vrije tijd activiteiten voor de cliënten van Daelzicht.  Tot nu toe zijn dat vooral de grote, jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Josephrun, Oktoberfeesten en Savelberg-activiteiten. Graag willen we meer projecten financieel  ondersteunen. Ben jij, als vrijwilliger, betrokken bij de organisatie van activiteiten voor vrije tijd besteding voor een groep cliënten, schroom niet en dien een aanvraag in, We ondersteunen graag alle activiteiten die binnen onze doelstelling vallen.

Bezoek ook ons op Facebook (SDW)

of op facebook Hartenwensen