Dit zijn wij Het Bestuur (Lijst)

Het Welzijnsfonds: aangenaam kennis te maken!

In 1979 is Stichting Welzijnsfonds Daelzicht opgericht. Deze stichting heeft een nauwe relatie met zorgorganisatie Daelzicht; een organisatie met een groot en gevarieerd aanbod voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daelzicht biedt een veilige woonomgeving, intensieve zorg en behandeling, zinvolle dagbesteding en werk op maat, ondersteuning thuis bij het dagelijkse leven en opvang in een crisissituatie. Ongeveer 1.500 medewerkers en 700 vrijwilligers werken elke dag met plezier, respect, warmte en deskundigheid voor onze 2.000 cliënten.

 

Doelstelling

Het Welzijnsfonds maakt het mogelijk dat cliënten van Daelzicht kunnen meedoen aan leuke en gezellige vrijetijdsactiviteiten. Activiteiten die, naast goede zorg, onmisbaar zijn voor een fijn leven. Ons doel:

Het meefinancieren van projecten en activiteiten ten behoeve van vrije tijd en ontspanning voor de cliënten van Daelzicht, zowel in groepsverband als voor een speciale ‘hartenwens’ van een cliënt.  

 

Activiteiten

Het Welzijnsfonds ondersteunt vrijetijdsactiviteiten voor de cliënten van Daelzicht met een financiële bijdrage. Denk aan de Josephrun in Heel, de Oktoberfeesten in Sittard en de Truckrun in Koningslust. We ondersteunen ook kleinschalige projecten voor groepen zoals een bezoek aan de bioscoop, een kerstwandeling of een spellendag.