Aanvraag Indienen

Indien u een vrijetijdsactiviteit wilt organiseren voor onze doelgroep,
de cliënten van Daelzicht, probeer dan of  U in aanmerking kunt
komen voor een financiële ondersteuning.

Download het aanvraag formulier en vul deze dan samen met een
medewerker van Daelzicht in, en stuur dit dan naar:

Email : welzijnsfonds@daelzicht.nl

Download formulieren

2023 Aanvraagformulier welzijnsfonds
2023 Handleiding aanvraag welzijnsfonds